25 Ekim 2018, Perşembe

09.30-15.30 Kayıt
Saat A Salonu B Salonu C Salonu D Salonu
09.00-12.00

Kurs - 1
Motivasyonel Görüşme ve Transteorik Modele Dayalı Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Eğiticiler:
Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın,
Uz. Dr. Işık Gönenç


*Bu kurs iptal edilmiştir.

Kurs - 2
Uzmanlık Eğitiminde Ölçme-Değerlendirme

Eğiticiler:
Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu,
Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici,
Prof. Dr. Nazan Karaoğlu


*Bu kurs iptal edilmiştir.

Kurs - 3
Palyatif Bakım

Eğitici: Doç. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk  
Kurs - 4
Birinci Basamakta Spirometri Kullanımı

Eğiticiler:
Doç. Dr. Umut Gök Balcı,
Uz. Dr. Abdulkadir Kaya
12.00-13.00 Öğle Yemeği
13.00-15.30 Vasco da Gama Movement Pre-conference Meeting

Uz. Dr. Berk Geroğlu,
Uz. Dr. Demet Yılmaz,
Uz. Dr. Tuğba Çalışkan 

Kurs - 2 (Devam)
Uzmanlık Eğitiminde Ölçme-Değerlendirme

Eğiticiler:
Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu,
Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici,
Prof. Dr. Nazan Karaoğlu

*Bu kurs iptal edilmiştir.

Kurs - 5
Aile Hekimliğinde Akupunktur Uygulamaları

Eğitici:
Doç. Dr. Yasemin Çayır

Kurs  - 6
Meditasyon ve Nefes Egzersizleri

Eğitici:
Prof. Dr. Erol Aktunç


*Bu kurs iptal edilmiştir.

  *Kurslara katılım şartları için KURSLAR linkini inceleyebilirsiniz: http://ulusalaile.com/kurslar.html
15.30-17.00 Açılış Töreni
Konferans-1
Açılış Konferansı:
Aile Hekimliği Yolculuğu:
Tarihsel Gelişim ve Akademik Hayat

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Mehmet Ungan,
Prof. Dr. Esra Saatçı,
Dr. Şenol Atakan

Konuşmacı:
Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu
 

26 Ekim 2018, Cuma

Saat A Salonu B Salonu C Salonu
08.30-09.15 Workshop
E-ASM Deneyimleri

Moderatörler:
Prof. Dr. Dilek Toprak,
Prof. Dr. Seçil Günher Arıca,
Prof. Dr. Pemra Cöbek Ünalan
Konferans
Akılcı İlaç Kullanımı

Oturum başkanları:
Doç. Dr. Yasemin Çayır,
Dr. Öğrt. Üyesi Dursun Çadırcı

Konuşmacı:
Doç. Dr. Uğur Bilge
Sözel Bildiriler

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Erkan Melih Şahin,
Doç. Dr. Özlem Ciğerli


09.15-10.30 Panel
Aile Hekimliğinde Bağışıklama

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Nezih Dağdeviren,
Doç. Dr. Fatma Gökşin Cihan

Aşı karşıtı hareket nereye gidiyor?
Prof. Dr. Ersin Akpınar

Erişkin ve Risk Gruplarında Pnömokok Aşılaması
Prof. Dr. Dilek Toprak 
Panel
Kanser Taramaları

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Ayfer Gemalmaz,
Doç. Dr. Haluk Mergen

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Arzu Uzuner,
Prof. Dr. Ertan Mert
Sözel Bildiriler

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Nazan Karaoğlu,
Doç. Dr. Tahsin Çelepkolu
10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-12.00 Konferans
Sağlıkta Şiddet ve İletişim

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Altuğ Kut,
Doç. Dr. Berna Mergen

Konuşmacı:
Prof. Dr. Nezih Dağdeviren
Konferans
Çocuk İstismarı

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Yeşim Uncu,
Doç. Dr. Nazlı Şensoy

Konuşmacı:
Prof. Dr. Züleyha Alper
Sözel Bildiriler

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Mehmet Sargın,
Doç. Dr. Engin Burak Selçuk
12.00-13.00 Öğle Yemeği
13.00-14.00 Konferans
Aşırı Tanı Aile Hekimleri İçin Bir Tehdit mi?

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Mehmet Sargın,
Prof. Dr. Serdar Öztora

Konuşmacı:
Prof. Dr. Mehmet Ungan
Konferans
Ambulatuvar Kan Basıncı Ölçümünün Birinci Basamakta Kullanımı

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın,
Dr. Öğrt. Üyesi Gülsen Ceyhun Peker

Konuşmacı:
Prof. Dr. Selçuk Mıstık
Sözel Bildiriler

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu,
Doç. Dr. Ekrem Orbay
14.00-15.15 Forum
Aile Hekimliği Uygulamalarında Güncel Durum

Oturum başkanları:
Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu,
Prof. Dr. Mehmet Uğurlu

Konuşmacılar:
Dr. Hüseyin İlter  
Doç. Dr. Uğur Bilge ,
Doç. Dr. Ali Ramazan Benli,
Dr. Öğrt. Üyesi Muhammet Ali Oruç ,
Uz. Dr. Berk Geroğlu,
Uz. Dr. Saffet Yavuz
Panel
Sanat ve Tıp

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Züleyha Alper,
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Kayhan Tetik

Konuşmacılar:
Doç. Dr. Zeynep Tuzcular Vural,
Doç. Dr. Hülya Parıldar,
Doç. Dr. Mustafa Kürşat Şahin
Konferans
Akademik Gelişim Programı

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Cahit Özer,
Dr. Öğrt. Üyesi Selda Tekiner

Konuşmacı:
Prof. Dr. Nazan Karaoğlu
15.15-15.45 Kahve Molası
15.45-16.45 Konferans
Tip 2 Diabetes Mellitus’da Oral Antidiyabetik Kullanımında Güncel Yaklaşımlar

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Müge Alvur,
Doç. Dr. Ayşe Semra Demir Akca

Konuşmacı:
Prof. Dr. Mehmet Sargın
Konferans
Kronik Pelvik Ağrı ve Endometriosis

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Kamile Marakoğlu,
Doç. Dr. Zeynep Tuzcular Vural

Konuşmacı:
Prof. Dr. Engin Oral
Sözel Bildiriler

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Ersin Akpınar,
Doç. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk 
16.45-17.45 Forum
Aile Hekimliği ve Raporlar-Sorunlar-Çözüm Önerileri

Moderatörler:
Prof. Dr. Didem Adahan
Doç. Dr. Erol Yayla
Uz. Dr. Berk Geroğlu
Av. Halil Şen
Konferans
Dördüncül ve Beşincil Koruma

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Ertan Mert,
Prof. Dr. Mustafa Çelik

Konuşmacı:
Doç. Dr. Engin Burak Selçuk 
Sözel Bildiriler

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu,
Doç. Dr. Umut Gök Balcı

27 Ekim 2018, Cumartesi

Saat A Salonu B Salonu C Salonu
08.30-09.15

Panel 
Evde Sağlık Hizmetleri

Oturum Başkanları: 
Prof. Dr. Okay Başak,
Doç. Dr. Erdinç Yavuz


Evde Sağlık Hizmetlerinde Yasal Mevzuat
Dr. Öğrt. Üyesi Muhammet Ali Oruç

Evde Sağlık Hizmetlerinde Bası Yarası Yönetimi 
Dr. Öğrt. Üyesi Hilal Özkaya

Evde Sağlık Hizmetlerinde Beslenme
Uz. Dr. Hatice Temiz

Sözel Bildiriler

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Serap Çifçili,
Doç. Dr. Fatma Gökşin Cihan
Sözel Bildiriler

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Ayşe Çaylan,
Doç. Dr. Uğur Bilge  
09.15-10.30

Panel 
Birinci Basamakta Kronik Hastalık Yönetimi

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Yeltekin Demirel,
Doç. Dr. İsmet Tamer

KOAH/Astım Yönetimi
Prof. Dr. Pemra Cöbek Ünalan 

Aterosklerotik hastalıkların yönetimi
Doç. Dr. Çiğdem Apaydın Kaya

Diyabet yönetimi
Prof. Dr. Ayfer Gemalmaz

Panel
Yaşlılarda antihipertansif kullanımında sık karşılaşılan sorunlar

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Selçuk Mıstık,
Uz. Dr. Işık Gönenç

Konuşmacılar:
Uz. Dr. Erdem Birgül,
Uz. Dr. Zehra Dağlı
Sözel Bildiriler

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Güzel Dişcigil,
Doç. Dr. Reşat Dabak

10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-12.00 Konferans
Dispeptik Hastaya Vakalarla Yaklaşım

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Adem Özkara,
Dr. Öğrt. Üyesi Füsun Sözen

Konuşmacı:
Doç. Dr. Reşat Dabak 
Konferans
Obezite Salgını

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Alis Özçakır,
Doç. Dr. Yusuf Çetin Doğaner

Konuşmacı:
Prof. Dr. Seçil Günher Arıca
Sözel Bildiriler

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Füsun Artıran İğde,
Doç. Dr. Zeynep Tuzcular Vural 
12.00-13.00 Öğle Yemeği
13.00-14.00 Konferans
Popüler Diyetler

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu,
Doç. Dr. Güldal İzbırak

Konuşmacı:
Prof. Dr. Yeltekin Demirel
Konferans
Fıtıklı Hastanın Birinci Basamakta Yönetimi: Ne Zaman Sevk Edelim?

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici,
Doç. Dr. Umut Gök Balcı

Konuşmacı:
Prof. Dr. Hakan Kulaçoğlu
Sözel Bildiriler

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Pemra Cöbek Ünalan,
Doç. Dr. Oktay Sarı
14.00-15.15

Panel
Kardiyak Risk Değerlendirme ve Statin Başlama: Güncel Kılavuzlar Ne Diyor?

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Serpil Demirağ,
Doç. Dr. Tahsin Çelepkolu

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Tamer Edirne,
Prof. Dr. Erkan Melih Şahin

Konferans 
Sağlıklı Birey-Sağlıklı Toplum için Okul Çağının Önemi: Fırsatlar ve Tehditler

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Alis Özçakır,
Doç. Dr. Ekrem Orbay

Konuşmacı:
Uz. Dr. Ali Cerrahoğlu


Sözel Bildiriler

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Züleyha Alper
Doç. Dr. Ümit Aydoğan
15.15-15.45 Kahve Molası
15.45-16.45 Panel
Yaşlı Sağlığına Kapsamlı Yaklaşım

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Berrin Telatar,
Prof. Dr. Kurtuluş Öngel

Yaşlı Bireyin Değerlendirilmesi; Erişkin Bireyden Farkları
Prof. Dr. Güzel Dişcigil

Yaşlı Bireyin Değerlendirilmesinde Kullanılan Farklı Fizik Muayene Yöntemleri (Uygulamalı)
Uz. Dr. Şehnaz Hatipoğlu

Yaşlı Hastada Kronik Hastalık Takibinde Hedefler Değişmeli mi?
Prof. Dr. Serap Çifçili

Yaşlı Bireyin Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçekler (Uygulamalı)
Uz. Dr. Tevfik Tanju Yılmazer
Panel
Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş Oturumu
Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Hayatımızın Neresinde?

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Arzu Uzuner,
Dr. Öğrt. Üyesi Sanem Nemmezi Karaca

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu
Prof. Dr. Alis Özçakır
Prof. Dr. Serpil Demirağ
Panel
Aile Hekimliğinde Cinsel Sağlık Sorunlarına Yaklaşım

Oturum başkanı:
Prof. Dr. Erol Aktunç

Konuşmacılar:

Aile Hekimliğinde Cinsel Sağlık Sorunlarına Yaklaşım
Doç. Dr. Özlem Ciğerli

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Doç. Dr. Elif Deniz Şafak

LGBT Sağlığı
Uz. Dr. Filiz Ak


16.45-17.15 Kapanış    

28 Ekim 2018, Pazar

Saat Yer Bildirilecektir.
09.00-18.00 Kurs  - 7
Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi*
Yerinde Eğitim Programı

Eğiticiler:
Prof. Dr. Yeltekin Demirel 
Doç. Dr. Engin Burak Selçuk
Doç. Dr. Fatma Gökşin Cihan 
Dr. Öğrt. Üyesi Sanem Nemmezi Karaca
Uz. Dr. İrep Karataş Eray

*Kurs katılım şartları için KURSLAR linkini inceleyebilirsiniz:
http://ulusalaile.com/kurslar.html