Kalan Süre

 • 0GÜN
 • 0SAAT
 • 0DAKİKA
 • 0SANİYE
 • Önemli Tarihler

  3 Ekim 2022 Bildiri son gönderim tarihi

  BİLİMSEL PROGRAM

    27 EKİM 2022, PERŞEMBE
    SALON A SALON B
  09:00-10:00 EYFDM (VdGM) Oturumu: Aile Sağlığına Farklı Bir Açıdan Bakış KURS: Geriatrik Değerlendirme
    - Sağlıklı aile kavramının önündeki en önemli engellerden biri: Ebeveyn ve eş rolleri karmaşası
  Uzm. Dr. Demet Yılmaz
  Kurs Koordinatörleri: Doç. Dr. Nil Tekin, Uzm. Dr. Nur Şehnaz Hatipoğlu
    -Sağlıklı aile için sağlıklı cinsel yaşam
  Uzm. Dr. Süheyla Atalay Kahraman
    I. Oturum: ‘Yaşlılık Hastalık Değildir’
  09:00-09:30 -Yaşlanmaya Bağlı Fizyolojik, Ruhsal ve Sosyal Değişiklikler
  Uzm. Dr. Nur Şehnaz Hatipoğlu
  09.30-10.00 -Yaşlı Bireyin Değerlendirilmesi
  Doç. Dr. Nil Tekin
   
  10:00-10:30 Kahve Arası
  10:30-11:30 -Değişen dünyada değişen ve gelişen sağlık
    II. Oturum: ‘Aile Hekimliği Uygulamasında Yaşlı Hasta ve Sık Görülen Sorunlar’
  10.30-11.00 -Yaşlılıkta Sık Görülen Hastalıklar ve Özel Durumlar
  Doç. Dr. Nil Tekin
  11.00-11.30 -Aile Sağlığı Merkezinde Yaşlı Hasta
  Uzm. Dr. Nur Şehnaz Hatipoğlu
  11.30-12.00 -Tsunami Geliyor: Aile Hekimliğinde Demansve Alzheimer Hastalığı
  Doç. Dr. Nil Tekin
    -Fonksiyonel tıbbın bütüncül sağlığımızdaki rolünün ne kadar farkındayız?
  Uzm. Dr. Ali Öztürk
    -Değişen dünyanın mihenk taşı: seyahat sağlığı
  Uzm. Dr. Halil Volkan Tekayak
  11:30-12:00 EYFDM tanıtımı
  12:00-13:00 Öğle Arası
  13:00-15:00 KURS: Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
    III. Oturum: ‘Uzun Dönemli Bakım, Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Dönem’
  13.00- 13.30 -Evde ve Kurumlarda Yaşlı Hastanın Değerlendirilmesi
  Doç. Dr. Nil Tekin
  13.30-14.00 -Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Dönemde Yaşlı Hasta
  Doç. Dr. Dursun Çadırcı
  14.00-14.30 -İki Aile Hekimi Gözüyle Yaşlı: Doğrular ve Yanlışlar
  Doç. Dr. Nil Tekin, Uzm. Dr. Nur Şehnaz Hatipoğlu
  14.30-15.00 Soru-Tartışma ve Kurs Kapanış
     
     
     
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu
    -Araştırma ve yayın etiğine giriş
  Doç. Dr. Hilal Özkaya
  -İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzuna uygun etik kurul başvurusu hazırlama
  Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Çetin
  -Akademik başvurularda etik ilkelere uygunluk
  Prof. Dr. Berrin Telatar
  -Bilimsel yayınlarda etik ilkelere uygunluk
  Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu
  15:00-15:20 Açılış Töreni ve Konuşmalar  
  15:20-17:00 Açılış Oturumu  
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Esra Saatçı, Prof. Dr. Serdar Öztora  
   
    28 EKİM 2022, CUMA
    SALON A SALON B SALON C
  09:00-09:30 KONFERANS: COVID'den Bundan Sonra Ne Bekliyoruz?    
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serdar Öztora
  Konuşmacı: Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu
     
  09:30-10:30 PANEL: Kronik Hastalıklar ve Aile Hekimliği PANEL: Her Yönüyle Şiddet Sözel Bildiriler 1
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Çaylan Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nilgün Özçakar Oturum Başkanları: Prof. Dr. Berrin Telatar, Dr. Öğr. Üyesi Önder Sezer
    -Birinci basamakta kronik hastalık yönetimi: Avrupa örneği
  Prof. Dr. Pemra C. Ünalan
  -Türkiye'de kronik hastalık yönetimi: HYP örneği
  Uzm. Dr. Halil Volkan Tekayak
  -Aile içi şiddet
  Prof. Dr. Yasemin Çayır
  -Sağlıkta şiddet mi, sağlıkta terör mü?
  Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici
  -Aile hekimlerinin palyatif bakım, hospis bakımı, destekleyici bakım hakkındaki bilgi düzeyleri: Edirne İl Merkezi Örneği
  Esma Seda Özgüzar, Ayşe Çaylan
  -Evde sağlık hizmeti alan yaşlı hastalarda üriner inkontinansın değerlendirilmesi
  Nur Şimşek Yurt
  -Çocukların tuvalet eğitimi ile 4-6 yaş arası çocuk sahibi olan annelerin sağlık okuryazarlığının ilişkisi
  Fatma Büşra Öztürk Alpkıray, Güzin Zeren Öztürk
  -Sivas ilinde yaşayan kadınların kanser taramalarına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi
  Ezgi Ağadayı, Seher Karahan
  -Elektronik sigara kullanımı, bilgi ve algılar: Bir tıp fakültesi öğrenci örneği
  Hatice Tuba Akbayram, Tuba Arslan, Hamit Sırrı Keten
  - Aile hekimliği uzmanlık öğrencilerinin akne vulgaris tedavisi hakkındaki bilgi, tutum ve uygulamalarının değerlendirilmesi
  Fatih Akın, Memet Taşkın Egici, Özge Doğan
  10:30-10:45 Kahve Arası
  10:45-12:15 PANEL: Birinci Basamakta Kanser Taramaları PANEL: Aile Sağlığı Merkezlerinin Durumu Sözel Bildiriler 2
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özsarı Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan, Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Ceyhun
    -Serviks kanseri
  Doç. Dr. Zeynep Tuzcular Vural
  -Kolon kanseri
  Prof. Dr. Kamile Marakoğlu
  -Meme kanseri
  Prof. Dr. Arzu Uzuner
  -ASM idari yönetimi
  Uzm. Dr. Nur Şehnaz Hatipoğlu
  -Saha eğitiminde Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri: Mevcut durum, sorunlar, beklentiler
  Doç. Dr. Memet Taşkın Egici
  -Şimdi olsaydı nasıl kurardım?
  Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu
  -Bursa il sağlık müdürlüğü evde sağlık hastaların depresyon düzeyinin değerlendirilmesi
  Salih Metin
  -2021 yılında ankara şehir hastanesi evde sağlık hizmetleri biriminden hizmet alan hastaların incelenmesi
  Abdullah Ersan Hafalır, Aylin Baydar Artantaş
  -Aile Hhekimlerinin COVID-19 pandemisi ile ilgili deneyim ve düşünceleri: Nitel bir çalışma
  Duygu Ayhan Başer, Pınar Döner Güner, Raziye Şule Gümüştakım, Ezgi Ağadayı, Hilal Aksoy, İzzet Fidancı
  -Bireylerin kovid-19 hakkındaki bilgi seviyesi ile koruyucu önlemlere uyum ve tutumları arasındaki ilişki
  Osman Demir, Ayşen Kutan Fenercioğlu, Nurver Sipahioğlu
  -Tip 2 diyabet hastalarının glisemik kontrol düzeyleri ve etkileyen faktörler
  Aslı Erten, Önder Sezer, Hamdi Nezih Dağdeviren
  -Altmış beş yaş üstü kronik hastalığı olanlarda ilaç tedavisine uyumun yaşam kalitesi üzerine etkisi
  Özlem Erserin Bacaksız, Emin Pala, Süleyman Ersoy
  -Samsun ili Atakum Ketem’e meme kanseri taraması için başvuran kadınlarda meme kanseri risk faktörlerinin değerlendirilmesi
  Merve İlkaya, Bektaş Murat Yalçın
  -Sağlık çalışanlarında COVID-19 ilişkili tükenmişliğin değerlendirilmesi ve aile desteğinin etkisi: Bir üniversite hastanesi örneği
  Ebru Biçer Taş, Ayşen Kutan Fenercioğlu, Nurver Sipahioğlu, Didem Kafadar
  -Hipertansiyon tanılı hastaların tedavi takiplerinde sağlık kuruluşu tercihleri ve tercihlerini etkileyen faktörler
  Merve Vatansever Balcan, Hüseyin Elbi, Fatih Özcan
  -Ankara ilinde çalışan aile hekimliği asistanlarının asetilsalisilik asit kullanımı hakkındaki bilgi, tutum ve davranışları
  Nuri̇ Kiliç, Süleyman Görpeli̇oğlu, Cenk Aypak
    Poster Bildiriler 1 Poster Bildiriler 2 Poster Bildiriler 3
    -Ayak baş parmağında zona
  M.sinan Sarıçiçek, Ali Taylan Sarıçiçek
  -COVID-19 enfeksiyonu ile alevlenen bir ülseratif kolit olgusu
  Egemen Tural, Işık Gönenç, Refik Demirtunç
  -Üniversite öğrencilerinin nargile kullanımı ile ilgili bilgi, tutum ve davranış değerlendirmesi
  İbrahim Savaş, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dağdevi̇ren
  -Sağlık okuryazarlığında kuşak çatışması
  Gözde Betül Gökçen, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dağdeviren
  -Asemptomatik distal rektum tümörü
  Esranur Yayın, Hasan Esad Yayın
  -Aile hekimliği için apiterapi niçin önemli?
  Ali Timuçin Atayoğlu
  -Masif hepatomegali: Olgu sunumu
  Ceren Mordag Çiçek
  -Aile hekimliği eğitimine getat dahil edilmeli mi?
  Ali Timuçin Atayoğlu
  -Ayak bileğinde ağrı ile başvuran bir hastada aşil tendon rüptürü: Olgu sunumu
  Gülşah Onur, Halise Keçi̇k Özcan, Fahri Acar, Hilal Aksoy, Duygu Ayhan Başer, İzzet Fi̇danci
  -Özofagus perforasyonu sonrası palyatif bakım üzerine bir olgu örneği
  Sena Yalçın, Sibel Baktır Altuntaş, Şerife Kardelen Akşamoğlu, Hilal Özkaya
  -Aile sağlığı merkezi ile üniversite hastanesi aile hekimliği polikliniğine başvuran hastaların sosyodemografik özelliklere göre sağlık anksiyetesi düzeyinin karşılaştırılması
  Hilal Karakaya, İbrahim Halil Beytekin, Melahat Akdeniz, Hasan Hüseyin Avcı
  -Diyetisyene yönlendirilme isteğiyle aile hekimliği polikliniğine başvuran hastadaki miksödem tablosu: Olgu sunumu
  Müge Özgül, Özge Doğan, Memet Taşkın Egici, Emine Zeynep Tuzcular Vural
  -Palyatif bakım servisinde çok yönlü yaklaşımın ve kapsamlı hasta değerlendirilmesinin önemi hakkında bir vaka sunumu
  Merve Vural, Hilal Özkaya, Sibel Baktır Altuntaş
  -Uzun süre bacak bacak üstüne atma ile ortaya çıkan peroneal tuzak nöropatisi
  Işık Gönenç, Emine Zeynep Tuzcular Vural, Memet Taşkın Egici
  12:15-13:30 Öğle Arası
  13:30-14:00 KONFERANS: Gelişen Yeni Becerilerimiz: Uzaktan Anlaşabilmek    
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esra Saatçı
  Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Ungan
     
  14:00-15:00 PANEL: Birinci Basamakta Kronik Hastalıkların Yönetimi ÇALIŞTAY: Akademik Yükselmede Nitelik vs Nicelik Sözel Bildiriler 3
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yasemin Çayır Moderatörler: Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nurver Sipahioğlu, Doç. Dr. Dursun Çadırcı
    -Aile Hekimliğinde tiroid hastalıklarına yaklaşım: testler ne anlatır?
  Prof. Dr. Nilgün Özçakar
  -Solunum yolu hastalıklarında birinci basamak uygulamaları
  Doç. Dr. Umut Gök Balcı
    -Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuran 55-84 yaş arası bireylerde inme riskinin değerlendirilmesi
  Özge Durak, Hüseyi̇n Çeti̇n, Can Öner, Nazli Haciağaoğlu, Engi̇n Ersi̇n Şi̇mşek
  -Aile Sağliği Merkezine kayitli 65 yaş üstü bireylerde düşme korkusu, düşmeye bağli morbidite ve komplikasyonlar
  Erdi̇nç Ulu, Memet Taşkın Eği̇ci̇, Hilal Özkaya
  -Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ayaktan başvuran hastalarda obezite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi
  Fatma Aydın Balkoca, Mahcube Çubukçu, Nur Şimşek Yurt
  -COVID-19 pandemisinin doğurganlık çağındaki kadınlarda görülen rastlantısal anemiye ilişkin etkileri
  Ufuk Ünlü
  -Pandemide çevrimiçi kurslar ve birinci basamak
  Özden Gökdemir, Sudip Bhattacharya, Maria Bakola, Gazmend Bojaj, Halime Seda Küçükerdem, Eleni Jelastopulu, Nilgün Özçakar
  -Lise öğrencilerinde sağlıklı beslenme takıntısı ile benlik saygısı ilişkisi
  Hüseyin Elbi, Rukiye Kural Atak, Fatih Özcan
  15:00-15:20 Kahve Arası
  15:20-16:20 PANEL: Birinci Basamakta Hayatın İlk Evreleri PANEL: Akademik Yayınlarda Birinci Perde: Yayına Hazırlık Sözel Bildiriler 4
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kamile Marakoğlu Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet Keskin Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayşe Çaylan, Doç. Dr. Raziye Şule Gümüştakım
    -Birinci basamakta prekonsepsiyonel ve prenatal bakım
  Uzm. Dr. Işık Gönenç
  -Birinci basamakta pediyatrik bağışıklama
  Prof. Dr. Seçil Günher Arıca
  -Makale düzeni
  Doç. Dr. Duygu Ayhan Başer
  -Anahtar kelime ve kaynakların önemi
  Dr. Öğr. Üyesi Önder Sezer
  - İlköğretim çağındaki profesyonel güreşçilerin yaşam doyumu, okul doyumu ve okul başarılarının İincelenmesi
  Enes Ay, Selma Pekgör
  -Farkl yaşam tarzı müdahaleleri uygulanan preobez ve obez erişkinlerde diyet memnuniyeti ve egzersiz uyumlarının değerlendirilmesi
  Dilara Canbay Özdemir, Ecem Çakır Altınyaprak, Arzu Demircioğlu, Duygu Ayhan Başer, Hilal Aksoy, İzzet Fidancı
  -Kırsalda yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin frail kırılganlık ölçeği ile değerlendirilmesi
  Esranur Yayın, Hasan Esad
  -KOVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili bozulmuş algılar ve komplo inançları
  Ayşen Kutan Fenercioğlu, Günay Can, Nurver Sipahioğlu, Osman Demir, Semih Güllüoğlu, İyigün Gedik, Gül Ece Altıntaş, Asena Coşgun, Zekiye Gürcan
  -Kronik venöz yetersizliği olan hastaların sosyodemografik özellikleri ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi
  Nurver Sipahioğlu, İyigün Gedik, Aysen Fenercioglu
  -COVID-19 pandemi sürecinin karantina koşullarında kadına yönelik şiddet üzerine etkileri
  Gaye Didem Çabukoğlu, Pemra Cöbek Ünalan, Ersin Akpınar
  16:20-17:20 PANEL: Birinci Basamakta Özel Gruplara Yaklaşım PANEL: Akademik Yayınlarda İkinci Perde: Hangi Dergi? Sözel Bildiriler 5
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arzu Uzuner Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zeynep Tuzcular Vural Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yasemin Çayır, Doç. Dr. Aylin Baydar Artantaş
    -Ergen sağlığı
  Prof. Dr. Orhan Derman
  -Birinci basamakta yaşlı hastaya yaklaşım
  Doç. Dr. Nil Tekin
  -İndekslerin önemi
  Doç. Dr. Ümit Aydoğan
  -Dergi seçimi
  Doç. Dr. Mustafa Kürşat Şahin
  -Aile hekimlerinin antibiyotik reçeteleme oranları üzerinde pandeminin etkisinin değerlendirilmesi: Samsun örneği
  Muhammet Ali Oruç, Bahadır Yazıcıoğlu
  -Karayolları çalışanlarında güneşten korunma davranışlarının değerlendirilmesi
  Muhammed Fatih Baran, Funda Gökgöz Durmaz, Selma Pekgör
  -Hekimlerin sağlıklı beslenme davranışları ve gıda takviyesi kullanımının değerlendirilmesi
  Tuba Efe, Memet Taşkın Egici, Emine Zeynep Tuzcular Vural, Işık Gönenç
  -Son trimesterde olan gebelerin bu dönemde yaşadıkları üzerine nitel bir araştırma
  Gizem Limnili, Özge Alduran, Nilgün Özçakar
  -Bireylerin erişkin bağışıklama konusundaki bilgi, tutum ve davranışları üzerine sağlık okuryazarlığı düzeyinin etkisinin değerlendirilmesi
  Ayşe Sarı, Memet Taşkın Egici, Özge Doğan
  -Pandemi bitti mi?
  Elif Serap Esen, Güzin Zeren Öztürk
  -Sosyodemografik faktörler ve internet kullanımının gebelik anksiyetesi ile ilişkisinin araştırılması
  Yusuf Bilal Çelenk, Burkay Yakar
  -Ankara’da bir aile sağlığı merkezine başvuran 18 yaş üstü hastaların COVID-19 aşıları hakkında düşünce ve davranışlarının belirlenmesi, aşı sonrası görülen yan etkilerin değerlendirilmesi
  Ahmet Keskin, Merve Arı
  -Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin tütün kullanımı ve sigara bırakmaya yönelik tutum ve davranışları
  Nazlı Çelik, Ülken Tunga Babağolu, Pelin Özgür Bolat, Yunus Macit
  -Romatoid artritli hastalarda sarkopeni ve osteoporoz arasındaki ilişki
  Çağla Özdemi̇r
   
    29 EKİM 2022, CUMARTESİ
    SALON A SALON B SALON C
  09:00-09:30 KONFERANS: Mecburiyet mi Yoksa Yeni Paradigma mı? "Low Tech-More Touch" vs "More Tech-No Touch"    
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ungan
  Konuşmacı: Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren
     
  09:30-10:30 PANEL: Erişkin Bağışıklama PANEL: Aile Hekimliğinde Farmakoterapi Sözel Bildiriler 6
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seçil Arıca Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Erdem Birgül Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ayşen Fenercioğlu, Doç. Dr. Duygu Ayhan Başer
    -Erişkin bağışıklamada özel gruplar
  Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk
  -Aşı tereddütü ve iletişim
  Prof. Dr. Serdar Öztora
  -Evde sağlıkta ağrı yönetimi
  Uzm. Dr. İrep Karataş Eray
  -Akılcı ilaç kullanımı
  Doç. Dr. Dursun Çadırcı
  -Ergenlerde yaş ve cinsiyete göre obezite ve ilişkili faktörler
  Reyhan Erol Tamer, Ferda Kaya Zaman, İsmet Tamer
  -Sağlık çalışanlarının pandemi döneminde ebeveynlikle ilgili düşüncelerinin incelenmesi
  Hüsna Çevik, Emrah Emiral, Gülsüm Öztürk Emiral, Yunus Emre Bulut, Abide Aksungur
  -Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinde 40-70 yaş arası kadınlarda bel çevresi ve VKİ ile SCORE-TR ilişkisinin değerlendirilmesi
  Ensar Erdoğan, Bektaş Murat Yalçın
  -Türkiye’deki aile hekimliği uzmanlık öğrencilerinin göç niyetleri ve etkileyen faktörler: Kesitsel bir çalışma
  Sirma Yalaz, Hülya Parıldar, Demet Merder
  -Bir tıp fakültesi öğrencilerinin meme kanseri hakkında bilgi ve tutumları
  Nurver Sipahioğlu, Gülpınar Buluz, Ayşen Fenercioğlu, Didem Kafadar
  - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimine Kayıtlı 65 yaş ve üzeri hastalarda anemi sıklığı ve nedenlerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi
  Selma Türker, Ezgi Çağlar Seyis, Furkan Bektaş, Merve Nur Serçe Özkoç, Serdar Karakullukçu, Cüneyt Ardıç
  10:30-10:45 Kahve Arası
  10:45-12:30 PANEL: Kronik Hastalıklar İçin Birinci Basamak PANEL: Kurumsal ve Bireysel Sertifikasyonlar Sözel Bildiriler 7
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ersin Akpınar Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ungan Oturum Başkanları: Doç. Dr. Selda Tekiner, Doç. Dr. Cüneyt Ardıç
    -İnsülinin kaderi üçüncü basamak mı?
  Prof. Dr. Mehmet Sargın
  -Diyabette üçüncül koruma
  Doç. Dr. Erdinç Yavuz
  -Hipertansiyon Direndikçe...
  Prof. Dr. İsmet Tamer
  -Yeterlilik sınavları
  Doç. Dr. İsmail Arslan
  -Kurum akreditasyonu
  Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan
  -Eğitim etkinliklerinin kredilendirilmesi
  Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu
  -Adölesan gebelerin D vitamini düzeylerinin yaş ve mevsimsel özelliklere göre değerlendirilmesi
  Bahadır Yazıcıoğlu, Muhammet Ali Oruç
  -Menopozdaki kadınlarda semptom şiddet ve sıklığının obeziteyle ilişkisi
  Güzide Akyol, Ebru Atıcı, Yasemin Doğan Kaya, Seda Çavuş, Onur Gül, Berk Özhasırcı, Arzu Uzuner
  -Aile hekimliği polikliniğine başvuran hastaların çocukluk çağı aşı kararsızlığı açısından değerlendirilmesi
  Funda Gökgöz Durmaz, Muhammet Kızmaz, Mehmet Emre Ay
  -Turkovac aşısı için başvuran kişilerin aşı hakkında bilgi düzeyleri, tercih sebepleri ve aşı sonrası yan etkilerinin araştırılması
  Hilal Özkaya, Sibel Baktır Altuntaş, Şerife Kardelen, Hafsa İrem Yazıcı, Zeynep Binici
  -Sosyal medya kullanımının 0-6 yaş grubu sağlıklı çocuğu olan erkeklerin babalık rolü algısı üzerindeki etkisi
  Mehmet Demi̇r, Güzi̇n Zeren
  -Aile hekimliği polikliniklerinde sık yapılan ilaç repeteleri
  Hacer Dinçoğlu
  -Samsun ili aile sağlığı merkezlerinde çalışan aile hekimlerinin prediyabet konusundaki bilgi düzeyleri, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi
  Gülşah Bal, Erdinç Yavuz
  -Evde sağlık hizmeti alan yaşlılara bakım verenlerin bakım yükü ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi
  Büşra Mollamehmetoğlu, Ayşe Karakullukçu, Ayşe Yazan Arslan, Ayşe Kaba, Serdar Karakullukçu, Cüneyt Ardıç
  -Bir üniversite hastanesinde COVID-19 aşı tercih eğilimleri, bildirilen kaygı düzeyi ve yan etki değerlendirilmesi
  Bahar Ürün Unal, Duygu Üstünol
  -Evde sağlık hizmetlerine kayıtlı geriatrik hastalarda malnutrisyon ve depresyon ilişkisi
  Zeynep Yeşim Açıkgöz, Erdinç Yavuz
  -COVID-19 pandemisi sağlık hizmetleri kullanımını nasıl etkiledi?: Sağlık istatistikleriyle bir inceleme
  Hatice Tuba Akbayram, Sibel Doğru
  -COVID 19 geçiren bireylerde nöropsikolojik belirtiler ile klinik belirtiler arasındaki ilişkinin araştırılması
  Neşe Bayramoğlu, Prof.dr.Sibel Örsel, Prof.Dr.Cenk Aypak
    Poster Bildiriler 4 Poster Bildiriler 5 Poster Bildiriler 6
    -Ichthyosis Vulgaris
  Ayşe Sarı, Memet Taşkın Egici, Özge Doğan
  -Aile hekimliğinde seröz otitis mediadan nazofarenks karsinomu tanısına: Olgu sunumu
  Gülşah Onur, Duygu Ayhan Başer, İzzet Fi̇danci, Hilal Aksoy
  -Bir olgu eşliğinde aile hekimliği ilkeleri ve çekirdek yeterlilikler
  Ferdi Dayan, Şebnem Akday, Zeliha Yelda Özer
  -Conn sendromu ve akılcı ilaç kullanımı
  Sena Yalçın, Yusuf Ercan, Hilal Özkaya
  -Dirençli hipertansiyondan shone komleksine bir vaka analizi
  Abdulkadir Kaya, Hümeyra Ünsal
  -Kanser hastalarında palyatif bakımda total ağrı yönetiminin önemi: Bir olgu örneği
  Tolga Mustafa Yaşar, Hilal Özkaya
  -Uzamış hastane yatış sürelerinin nazokomiyal enfeksiyon gelişmesi açısından önemi
  Gizem Çeti̇nyol, Özge Tuncer
  -Migren sadece baş ağrısı mı?
  Funda Ekimci Deniz
  -Alkol, sigara ve madde bağımlılığı tarama testi (ASSIST) ölçeğinin Türkçe’ye uyarlama çalışması
  Rabia Bilici, Başak Ünübol, Elif Çinka, Gizem Akülker, Fatma Kantaş Yılmaz, Arzu Uzuner
  -Gözgöze gelememek
  Ayten Güner Atayoğlu, Ali Timuçin Atayoğlu
  -Gebelerin gebelik dönemi beslenme özelliklerinin farkındalığına etki eden faktörler
  Kadriye Akdağ, Zühal Albayrak,Tijen Acar
  -Kanlı gaita ile besin alerjisi: Bir olgu sunumu
  Zühal Albayrak, Tijen Acar
  -Aile hekimliği için apiterapi niçin önemli?
  Ali Timuçin Atayoğlu, Ayten Güner Atayoğlu
   
  12:30-13:30 Öğle Arası
  13:30-14:20 PANEL: Yaşam Tarzında Dengeyi Bulmak ÇALIŞTAY: Asistan Eğitiminde Güncelleme Gerekli mi? Sözel Bildiriler 8
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Çelik Moderatörler: Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren, Prof. Dr. Pemra C. Ünalan, Prof. Dr. Seçil Günher Arıca, Doç. Dr. Ümit Aydoğan Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nilgün Özçakar, Doç. Dr. Hilal Aksoy
    -Sağlıklı yaşam için beslenmenin planlanması
  Prof. Dr. Yeltekin Demirel
  -Sağlıklı yaşam için aktivite planlama
  Doç. Dr. Cüneyt Ardıç
  TAHYK -Primer fibromyalji tanısı alan hastalarda kronik yorgunluk sendromu, depresyon, anksiyete ve somatizasyon bozukluğunun incelenmesi
  Canan Emiroğlu, Süleyman Görpelioğlu, Cenk Aypak
  -Gebelerin bebeklerine yapılacak topuk kanı alma işlemi hakkındaki bilgi ve tutumları
  Sanem Nemmezi Karaca, Mehmet Nuri Karadalak, Begüm Kurt
  -Aşı olma durumunun COVID-19 sonrası akciğer kapasitelerine etkisi
  Muhammed Fatih Baran
  -Şehirlerarası uzun yol otobüs şoförlerinde aleksitimi ve stresle başa çıkma yöntemleri ile ilişkisi
  Heval Rohat Eşidir, Zeynep Kösa, Muhammed Ataberk Yıldırım, Mustafa Barış Çamarası, Enes Cemal Aktemur, Pemra Cöbek Ünalan
  -Geriatrik hastalarda düşme ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi
  Çağla Özdemi̇r, Mercan Taştemur
  -Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi aile hekimliği asistanlarının sosyal medya bağımlılığı düzeyinin değerlendirilmesi
  Songül Salman, Süleyman Görpelioğlu, Cenk Aypak
  -Egzersiz reçeteleme sıklığının ve eşlik eden faktörlerin bilişsel davranışçı fiziksel aktivite ölçeği ve birinci basamakta fiziksel aktivite anketi ölçeği ile belirlenmesi
  Kübra Kurt
  -SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi aile hekimliği asistanlarının fiziksel aktivite ölçüm yöntemleri hakkındaki bilgi tutum ve davranışları
  Selin Sürücü, Süleyman Görpeli̇oğlu, Cenk Aypak
  -Bir aile sağlığı merkezine kayıtlı kişilerin algılanan stres düzeyi ile uykusuzluk şiddeti arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
  Cebrail Ekmekçi, Işık Gönenç, Emine Zeynep Tuzcular Vural, Memet Taşkın Egici
  14:20-15:10 PANEL: Toplumsal Hareketler Sağlığı Nasıl Etkiliyor?    
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Sargın    
    -Toplumsal hareketlilikler
  Doç. Dr. Ahmet Keskin
  -Hekim hareketliliği
  Prof. Dr. Ersin Akpınar
     
  15:10-15:30 Kahve Arası
  15:30-17:00 FORUM: Mevzuattan Beklentiler ve Beklenen Mevzuat Değişiklikleri Sözel Bildiriler 10 Sözel Bildiriler 9
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Esra Saatçı, Prof. Dr. Serdar Öztora, Uzm. Dr. Nur Şehnaz Hatipoğlu Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cenk Aypak, Doç. Dr. Nil Tekin Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ümit Aydoğan, Doç. Dr. İzzet Fidancı
    -Mevzuattan beklentiler
  Uzm. Dr. Cem Bilgiç
  -Beklenen mevzuat değişiklikleri
  Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özsarı, Uzm. Dr. Baki Derhem
  -COVID-19 hastalarında yeni bir entübasyon tahmin modeli: OTO-COVID-19 skorlaması
  Muhammed Okuyucu, Taner Tunc, Yusuf Taha Güllü, İlkay Bozkurt, Murat Esen, Onur Öztürk
  -Tip 2 diabetes mellitus hastalarında plazma aterojenik indeksi ile aterosklerotik yük arasındaki ilişki
  Ahmet Kıvrak
  -Denetimli makine öğrenmesi yöntemleri ile osteoporoz ile ilişkili faktörlerin saptanması
  Gamzecan Karakaya
  -Diyabetik periferik nöropati ve magnezyum ilişkisi
  Fadime Çiftci Sarıbaş
  -F-18 FDG ile PET/BT görüntüleme yapılan hastaların taburculuğu sırasında çevresel radyasyon güvenliği
  Rabiye Uslu Erdemir
  -Obez olan ve olmayan yeni tanı hipertansif hastalarda subklinik organ hasarı ile aterojenik indeks arasındaki ilişki
  Birsen Doğanay
  -Obezlerde kardiyovasküler risk değerlendirmesinde laboratuvar parametrelerinin öngörücü rolü
  Abdulkadir Kaya, Zerrin Gamsızkan, Nursel Kaya, Fatih Davran
  -Diyabetes mellitus hastalarda cardio-ankle vascular index ile aterojenik indeks arasındaki ilişki
  Ali̇ Bayraktar
  -SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi aile hekimliği asistanlarının bilimsel kongrelere katılma durumları ve tercihlerinin değerlendirilmesi
  Nafiye Merve Yılmaz, Süleyman Görpelioğlu, Cenk Aypak
  -Tıp fakültesi öğrencilerinin beslenme durumu ve sosyal medya tutumunun incelenmesi
  Kübra Uyar Zekey, Fethi Sada Zekey, Zafer Cengiz Er
  -Aile sağlığı merkezinde çalışan aile hekimlerinin yurtdışına göç etme düşünceleri
  Bekir Aktura, Hülya Akan
  -Çocukluk çağında renal mikrolitiazis saptanan hastaların değerlendirlmesi
  Evra Çeli̇kkaya, Evri̇m Kargin Çakici
  - Hashimato tiroidit hastalarının toksisite ile ilişkisi
  Fatma Ermiş, Mustafa Çelik
  -Obez adölesanların tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi
  Keziban Toksoy Adıgüzel, Başak Alan Tehçi, Gönül Büyükyılmaz
  -COVID-19 hastalarında kan parametreleri ile toraks bilgisayarlı tomografi skoru arasındaki ilişki
  Gamze Demir, Selim Demir, Süleyman Görpelioğlu, Cenk Aypak
  -Sigara içenlerde Serum Scube-1 düzeyleri ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
  Sibel Tunç, Okcan Basat
  -COVID-19 PCR pozitif hastalarda akciğer tutulum düzeyi ile laboratuvar parametreleri arasındaki ilişki
  Merve Altıntop, Kerem Uzun, Büşra Usluoğlu, Aslıhan Aşkın, Serdar Karakullukçu, Cüneyt Ardıç
  - Konya Şehir Hastanesi’ne başvuran hastalarda Raynaud fenomeni sıklığı ve Raynaud fenomeninin depresyon ve anksiyete düzeyleri ile İlişkisi
  Büşra Uludağ, Funda Gökgöz Durmaz, Bahaüddin Taha Hidayetoğlu, İbrahim Güney
  -COVID-19 ön tanısı ile hastaneye yatışı olan hastaların laboratuvar değerleri ile acil göz başvurularının karşılaştırılması
  Burcu Doğan, Yasemin Fatma Çetinkaya
  -JAK2 mutasyon durumuna göre ET’li hastalarda tromboz , kanama ve hematolojik dönüşümün değerlendirilmesi
  Hakkı Yilmaz, Nilgün Sayinalp
  -Polifarmasi yan etkilerini azaltmaya yönelik yapay zeka destekli web uygulama tasarımı ve geliştirilmesi
  Şeyma Handan Akyön, Fatih Çağatay Akyön, Tarık Eren Yılmaz
  -Transradial koroner anjiyografi sonrası radial arter oklüzyonu gelişen hastaların serum endocan düzeylerinin incelenmesi
  Göksel Güz
  - Remisyondaki Behçet hastalarının endotel fonksiyonları ve karotis intima media kalınlığının değerlendirilmesi
  Göksel Güz, Ekrem Bilal Karaayvaz
  -Hemodiyaliz hastalarında düşme riski ve etkileyen etmenler
  Damla Anar, E.meli̇h Şahi̇n, Sedef Duran