KURULLAR
TAHUD Genel Başkanı
Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk

Onursal Başkan
Prof. Dr. Erhan Yengil

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Cüneyt Ardıç

Kongre Sekreteri
Dr. Öğr. Üyesi Erhan Şimşek

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk
(TAHUD Başkanı ve İstanbul Şube Başkanı)

Prof. Dr. Yasemin Çayır
(TAHUD MYK Üyesi ve Erzurum Şube Başkanı)

Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren
(Edirne Şube Başkanı)

Doç. Dr. İsmail Arslan
(Ankara Şube Başkanı)

Prof. Dr. Tamer Edirne
(Denizli Şube Başkanı)

Prof.Dr. Hüseyin Can
(İzmir Şube Başkanı)

Doç. Dr. Ali Ramazan Benli
(Kayseri Şube Başkanı)

Prof. Dr. Erdinç Yavuz
(Samsun Şube Başkanı)

Uzm. Dr. Halil Volkan Tekayak
(Adana Şube Başkanı)

Doç. Dr. Burcu Kayhan Tetik
(TAHUD MYK Üyesi)

Prof. Dr. Seçil Arıca
(TAHUD MYK Üyesi)

Doç. Dr. Gökçe İşcan
(TAHUD MYK Üyesi)

Uzm. Dr. Ali Öztürk
(TAHUD MYK Üyesi)

Uzm. Dr. M. Mustafa Uzan
(TAHUD MYK Üyesi)