DAVET MEKTUBU

Değerli Meslektaşlarımız,

1993 yılında çok büyük zorluklarla ilki gerçekleştirilen Ulusal Kongremizin 23.'sünü ilan etmenin heyecanı ve gururunu yaşamaktayız. Bu süreç içinde yer alan, her bir kilometre taşının konmasına yardımcı olan tüm meslektaşlarımıza saygılarımızı sunuyoruz.

Sürekli mesleki gelişimimizin çok önemli bir parçası olan 23. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi'nin ana temasını “Değişen Dünyada Aile Hekimliği” olarak belirledik. Birinci basamağın söz sahibi olarak, güncel literatür eşliğinde, hastalıklara yaklaşımları, vaka oturumları ve panellerle tartışacağız. Uzmanlar ve asistanlar için yapacağımız çalıştaylarla sahanın sesini dinleyip çözüm için çalışacağız.

Yakın geçmişte yaşadığımız pandemi süreci ve deprem gibi büyük afetler maalesef her alanda etkilerini gösterdiği gibi kongrelerimize de olumsuz etki yaratmış, katılım sayılarını düşürmüştür. Şimdi ise tekrar yeşerme zamanımız, hep birlikte hiç kaybolmayan köklerimizden aldığımız güçle dallarımızı yeşerteceğiz ve Ulusal Kongremizi en ileriye hep beraber taşıyacağız. O nedenle her bir üyemizin desteği bizim için çok değerlidir, şimdi hep birlikte çok özel bir günde 7-10 Kasım 2024 tarihlerinde Ankara'dayız. Unutmayınız ki, #senyoksanbireksiğiz

Saygılarımla,

23.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi Düzenleme Kurulu adına,

Prof. Dr. Cüneyt Ardıç
Kongre Başkanı