Burs Başvurusu

17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi kapsamında, asistanlarımızın bilimsel etkinliklere daha fazla katılımlarının sağlanması amacıyla, “Bildirisi kabul edilen TAHUD üyesi asistanlarımıza ve  ilk 5 yılındaki uzmanlarımıza özgü” olarak %50 katılım (kayıt) bursu vermekteyiz.

Öncelik bildirisi olanlar olmak üzere, asistanlarımızın ve  ilk 5 yılındaki uzmanlarımızın  başvurusunu bekliyoruz.

* Henüz TAHUD üyesi olamayan asistanlarımız, üyelik başvurularını dernek ile iletişime geçerek yapabilirler. (https://www.tahud.org.tr/page/ileti%C5%9Fim)  

Burs başvurularınız için aşağıdaki bilgileri “info@ulusalaile.com” adresine ileterek “Burs Başvurusu” yapmak istediğinizi belirterek iletebilirsiniz.

- Ad - Soyad
- Görev Yeri
- Cep Telefonu
- Bildiri Durumu

Burs için son başvuru tarihi: 17 Ekim 2018
Burs başvuruları kurul tarafından değerlendirilerek en kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.