POSTER BİLDİRİLER
REF. NO POSTER NO BİLDİRİ BAŞLIĞI SUNUCU
7 PS-001 Atipik Göğüs Ağrısı İle Başvuran Bir Olgu Sunumu Melike Mercan Başpinar
8 PS-002 Aile Hekimliği Polikliniğinde Saptanan Epikardiyal Yağ Dokusu Olgusu İzzet Fidancı
11 PS-003 Ülkemizde “Aile Tabibi” Adını Taşıyan En Eski Yayın Ruşen Topallı
16 PS-005 Subakut Troidit (De Quervain) Olgusu Muhammed Mustafa Uzan
17 PS-006 Gece Yanığı: Paederus Dermatiti Ali İhsan Çabuk
19 PS-007 Ya Viral Değilse? Betül Goncagül Keçebaş
23 PS-008 Poliklinik başvurularında yaşla değişen göğüs hastalıkları: bir göğüs hastalıkları hekiminin arşivinden Baran Gündoğuş
25 PS-009 1930'lu yıllardan “Aile Hekimi” Adını Taşıyan Bir Kitap Ruşen Topallı
29 PS-010 ST Yükselmeli Miyokard İnfarktüsü ile Başvurup, Primer Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Hastalarda Hastane İçi Mortalite Belirteçleri Betül Banu Karasu
30 PS-011 Alkol bağımlılığı sendromu ve komorbid hastalık ilişkisi Şükran Ercümert
32 PS-012 Birinci basamakta topuk ağrısına yaklaşım Hüsna Sarıca Çevik
38 PS-013 Ömür Boyu Ağrı Kesici Kullanmak Zorunda Mıyım ? Neslihan Özdoğan Lafçı
39 PS-014 Miyotoni Konjenita’lı Hastaların Kardiyovasküler Risk Açısından Değerlendirilmesi İbrahim Halil Damar
42 PS-015 Poliklinikte Nadir Bir Olgu: Şiddetli Baş Ağrısı ile Prezente Olan Herpes Zoster Enfeksiyonu Öznur Yeşil
43 PS-016 Allerjik Rinite Neden Olan Atipik Yerleşimli Alternaria Alternata Olgusu Hatice Tuba Akbayram
45 PS-017 Vücut Ve Gövde Yağ Oranlarının Lipid Profilini Öngörmede Etkinliğinin Değerlendirilmesi Ayşe Önder
51 PS-018 Evlilik öncesi taramalarda bulaşıcı ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların sıklığının incelenmesi Ahmet Öksüz
52 PS-019 Ev Hanımlarında Yeme Davranışı ile Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Hilal Oktay
65 PS-020 Yurtdışı Kaynaklı Bir Dang Ateşi Olgusu Ve Halk Sağlığı Açısından Önemi Ayhanım Tümtürk
66 PS-021 Aile Hekimleri Arasında Nöral Tüp Defekti Farkındalığı Kurtuluş Öngel
69 PS-022 Tıp fakültesi öğrencilerinin erişkin bağışıklama konusundaki bilgi ve tutumları Raziye Şule Gümüştakim
71 PS-023 Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Öğrencilerin Erişkin Aşılanma Durumları Banu Sarıgül
76 PS-024 Akrep sokması sonucu gelişen kompartman sendromu: olgu sunumu Medine Şişman
77 PS-025 Domuz ısırığı tedavi ve takibi: olgu sunumu Medine Şişman
79 PS-026 Olgu Sunumu: Allerjik Kontakt Dermatit Sebebi olarak Lateks-Ceviz Çarpraz Reaksiyonu Melike Mercan Başpınar
86 PS-027 Kanser Hastalarının Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile İlgili Bilgi ve Tutumları Elif Harman
92 PS-028 Nadir görülen dermatolojik vaka: Fox- Fordyce hastalığı Ayşe Yazan Arslan
94 PS-029 Aile Hekimliği Polikliniğinde Tanı Konulan İnkomplet Kawasaki Hastalığı Olgusu Hüsna Sarıca Çevik
95 PS-030 Birinci Basamakta Spesifik Olmayan Şikayetlerle Bir Başvuru Daha Fatma Özlem Hökelekli
97 PS-031 Nadir Birliktelik;Geç Tanı Alan Turner Sendromu Ve Konjenital Adrenal Hiperplazi Vakası Hasancan Cengiz
98 PS-032 Aile hekimliği polikliniğine gelen artritli hastaya yaklaşım Ayşe Yazan Arslan
99 PS-033 Acil Serviste Görüşülen Hasta Yakınlarının Sigara İçme Davranışları Ve Tutumları- İki Merkezli Çalışma Onur Öztürk
100 PS-034 Tinea pedis ile başvuran hastada pansitopeni ile seyreden B12 eksikliği anemisi: Olgu Sunumu Neslihan Buket Gürbüz
109 PS-035 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Çocuklarının Boy ve Kilolarını Algılama Durumlarının Değerlendirilmesi Duygu Yengil Taci
110 PS-036 Takayasu Arteritli Kız Kardeşler Seval Sarıkaya
111 PS-037 Hipertansiyon Tanısı Alan Pediatrik Hastanın Takibinde Gelişen ve Gilbert Sendromu ile Uyumlu Hiperbilirübinemi Olgusu Pelin Kılıçkaya
118 PS-039 Atipik yerleşimli Herpes Zoster enfeksiyonu: Bir olgu sunumu Hatice Gölbaşı
123 PS-041 Birinci basamak sağlık hizmeti veren aile hekimliği asistanlarının posteroanterior akciğer grafisi değerlendirme konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi: Kesitsel bir çalışma Oktay Sari
130 PS-042 Türkiye'de Birinci Basamağa Yönelik Ulusal Sigara Bırakma Kılavuzu Geliştirilmesi Yunus Şengün
132 PS-043 Biküspit Aortalı Genç Hastada Enfektif Endokardit ve Kolesistit Gelişimi: Olgu Sunumu Kurtuluş Öngel
134 PS-044 Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Uyku Kalitesi ile Depresyon, Anksiyete ve Stres Arasındaki İlişki Nurhan Doğan
135 PS-045 Sporcu Sağlık Raporu İçin Başvuran Ağır Aort Yetmezliği Saptanan Hasta: Olgu Sunumu Merve Yılmazer
136 PS-046 Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Görülen Huzursuz Bacaklar Sendromu/Willis Ekbom Hastalığının Kronik Hastalıklarla İlişkisi Ayşen Kutan Fenercioğlu
137 PS-047 Testiste Pür Embriyonal Karsinom: Olgu Sunumu Kurtuluş Öngel
138 PS-048 Nonspesik Semptomlara Yaklaşımında İkinci Basamak Aile Hekimliği Kliniklerince Multidisipliner Yönetim Gerekliliğinin bir Vaka Analizi ile Sunulması YMeşide Gündüzöz
143 PS-049 Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Huzursuz Bacaklar Sendromu/Willis Ekbom Hastalığının Sıklığı ve Risk Faktörleri Ayşen Kutan Fenercioğlu
144 PS-050 Birinci basamakta karşılaşılabilecek nadir bir lenfadenopati olgusu: Kikuchi Fujimoto hastalığı Ezgi Sezin Cezik
145 PS-051 Ödemli hastaya yaklaşım Gülpınar Buluz
153 PS-053 Glokom Hastalarının Eğitim Düzeyi Tedaviye Olan Uyumu Ve Farkındalığı Etkiler Mi? Ali Şimşek
164 PS-054 Boğaz Ağrısının Gözden Kaçan Tanısı: SUBAKUT TİROİDİT Eslem Köseoğlu
171 PS-055 Beslenme ve Etik Beyza Güzide Özerol
172 PS-056 Her Kript Bakteriyel Midir? Türkan Fedakar
174 PS-057 Dilinde siyahlaşma şikayetiyle başvuran hasta Esra Çelik
176 PS-058 Tıp fakültesinde görev yapan araştırma görevlileri yorgun mu depresif mi? Aysen Ersoy Alkan
178 PS-059 Doğru reçete tek başına her zaman yeterli mi? Yeşim Konuş
180 PS-060 Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde Sınırlayıcı Yan Etki: DİSPEPSİ Seda Gökkaya
186 PS-061 Bir Kronik İshal Olgusu ve Ampirik Tedavi Zuhal Albayrak
189 PS-062 Üriner Sistem Taş Hastalıklarına Olgu Sunumu İle Yaklaşım Buse Çevik
199 PS-063 Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Depresyon Oranında Değişimler Neriman Çetin Benli
201 PS-064 Konjenital Katarakt: Olgu Sunumu İrep Karataş Eray
190 PS-065 Hemodiyaliz Hastalarinda El-Bilek Osteoporozu Didem Turgut
31 PS-066 Risk Almayın, Kalbine Bakın - Bir Olgu Sunumu Ali Alper Uyar
36 PS-067 18-45 Yaş Arası Gebelerde Anemi Varlığı ve Depresif Belirtilerle İlişkisinin Değerlendirilmesi Ebru Esra Yalçın
44 PS-068 Oral Lezyonu Olan Hastada Sifiliz Ali Ovat
58 PS-069 Meme Kanserinde Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Ayça Köse
101 PS-070 Aile Sağlığı Merkezinde Asemptomatik Bir Kadın Hastada Tespit Edilen Adenokarsinom Olgusu Didem Kuruçay
157 PS-071 Kandida Süperinfeksiyonu Gelişmiş Lingua Villosa Nigra Olgusu Pelin Kılıçkaya
159 PS-072 Çölyak tanısıyla takip edilen ve otoimmün poliglandüler sendrom gelişen bir olgu sunumu Memet Taşkin Egici
168 PS-073 Probiyotiklerin Klinik Kullanımı Özge Kurtel
191 PS-074 Toplumsal Bağışıklık İçin En Önemli Tehdit; Aşı Reddi Asuman Fatma Kaplan Yilmaz
Kongreye Kalan
Duyurular
 • Kongre Başlangıç Tarihi
  31 Ekim 2019
 • Kongre Bitiş Tarihi
  2 Kasım 2019
 • Kongre Şehri
  Ankara
 • Kongre Oteli
  Swissôtel
 • Düzenleyen
  TAHUD -Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
Düzenleyen
 
D Event Turizm Organizasyon
Copyright © 2019 Tüm Hakları Saklıdır